Returnering

Formular tilbagetrækning
Hvis du vil annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.

til:
STEL Multimedia GmbH
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Tyskland
Fax: 0 30 – 75 65 02 55
E-mail: stel-es@stel-multimedia.de
Hermed gentager jeg / vi (*) dette fra mig / os (*)
indgået kontrakt om køb af følgende varer (*) / levering af følgende tjeneste (*)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Bestilt den (*) _________________________________, modtaget den (*) _________________________________
Navn på forbrugeren (e) (*) ________________________________________________________________
Forbrugerens adresse (r) (*) ______________________________________________________________

Underskrift af forbruger (er) (kun når meddelt på papir) & Dato: ______________________________

(*) Slet efter omstændighederne